فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

مبانی نظری تشریح مفهوم عملکرد

مبانی نظری تشریح مفهوم عملکرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: docx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: docx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)

پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 2 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امیدواری میلر

پرسشنامه امیدواری میلر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 2 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980

پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی