فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

پاوپورینت ووشرری بانکروفتی

پاوپورینت ووشرری بانکروفتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد شرح حال ومعاینه بالینی برای تشخیص کمردرد

پاورپوینت کاربرد شرح حال ومعاینه بالینی برای تشخیص کمردرد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی

پاورپوینت پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 68 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کاهش و کنترل وزن

پاورپوینت درباره کاهش و کنترل وزن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 98 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کانابیس

پاورپوینت درباره کانابیس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فصد

پاورپوینت درباره فصد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم)

پاورپوینت درباره درخودماندگی(اوتیسم) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با شیمی دارویی

پاورپوینت آشنایی با شیمی دارویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان

پاوپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اسید فولیک

پاورپوینت اسید فولیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی

پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی